Wat betekent: Clearlight, licht voor de toekomst?

Clearlight is niet alleen een leverancier of producent van lampen of licht. De producten die Clearlight produceert zijn de belichaming van de wens om een LED downlight met een positieve impact te maken.
Niet alleen positief op het niveau van het product maar ook in het proces.

Clearlight heeft haar impact opgedeeld in 4 niveaus (op basis van het B-Impact assessment):

  • Environment
  • Workers
  • Governance
  • Community

Environment: de impact van Clearlight op het milieu

Clearlight ontwikkelt haar producten om het best mogelijke te realiseren. Dat betekent dat de ontwikkeling niet gericht is om de directe kosten productiekosten zo laag mogelijk te houden. De ontwikkeling is gericht om de levensduurkosten van het product zo laag mogelijk te houden. Door gebruik te maken van streng geselecteerde LED’s behaalt Clearlight een enorm hoge energie-efficiëntie, prachtig licht en een enorm lange levensduur.

De elektronica van Clearlight is zo ontwikkeld dat de aansturing van de LED’s amper warmteontwikkeling met zich mee brengt. Dit betekent een absoluut bedrijfszeker, stabiel en voorspelbaar product. De toeleveranciers van Clearlight zijn minitieus geselecteerd en is verdeeld in 3 niveaus:
– Poedercoating en behuizing
– Toeleveranciers van componenten
– Assemblage (zie onderdeel Workers)

Deze 3 niveaus worden onderstaand verder uitgediept.

Poedercoating

Een product dat lang mee gaat moet er ook lang goed uitzien. Daarom wordt er gebruik gemaakt van hoogwaardige oppervlaktebehandeling en hoogwaardige coatings. Zo is er een optimale hechting van de coating en het aluminium waardoor de producten er jarenlang als nieuw uit blijven zien. Het assemblage proces en het poedercoaten vinden plaats onder hetzelfde dak. De verschillende componenten worden dus zonder uitstoot intern getransporteerd!

“Dankzij de unieke organisatie waar assemblage en poedercoaten zich onder hetzelfde dak bevinden zijn de transportbewegingen minimaal.”

Toeleveranciers en grondstoffen gebruik

Clearlight kiest heel bewust voor het gebruik van aluminium. Aluminium is een materiaal wat zich uitzonderlijk goed leent voor recycling. Waar plastic alleen bij uiterst strenge selectie gerecycled kan worden (vaak met additieven) is aluminium binnen een gesloten systeem uitermate geschikt voor recycling of zelfs upcycling!

“De gedachte achter het gebruik van aluminium is om de vraag naar nieuwe grondstoffen te verminderen”

Workers, assemblage. Eerlijke beloning

Gezien de internationale aard van de supply chain houdt Clearlight nauw toezicht op de behandeling van het personeel van haar toeleveranciers in het buitenland. Clearlight monitort hier op: de hoogte van de verloning van de medewerkers. Zo veel als mogelijk medewerkers een vast contract bieden. Hoeveel uren er gewerkt worden, hoeveelheid vrije dagen. 2 maal per jaar een bonus op basis van de performance van de onderneming. Sociale verzekeringen  worden betaald door de werkgever.

Het succes van Clearlight wordt hierdoor het succes voor iedereen die meewerkt aan dit succes.

Clearlight, employee owned company

 Clearlight heeft haar product zo ontwikkeld dat het uitermate geschikt is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze afstand kan zowel fysiek, mentaal als juridisch van aard zijn. In het poedercoat proces en in het assemblage proces zijn waar mogelijk de medewerkers van Novatec betrokken.

“Door onze producten zo te ontwikkelen dat deze kwalitatief hoogwaardig geassembleerd kunnen worden -door mensen met een afstand tot arbeidsmarkt- biedt Clearlight nieuwe kansen voor een nieuwe  toekomst.”

Clearlight is employee owned.

Community, Clearlight in haar gemeenschap

Clearlight heeft haar MAX LED Downlights zo ontwikkeld dat deze geschikt zijn voor productie in de sociale werkplaats. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de onderdelen berekend zijn op extra mechanische stress. Op deze manier creëert Clearlight economisch waardevol werk voor de lange termijn.

Clearlight wil graag in haar omgeving sponseren. Daar staat  Clearlight open voor sponsoring suggesties in de regio Meppel.

Pending B-Corp

“Duurzaam en impactvol ondernemen doe je niet zo maar. Dit begint met transparantie en verantwoording nemen. Zoiets doe je niet alleen.

Daarom hebben wij ons toegelegd om B-Corp certified te worden.”